en

Materiały

Pragnij nowego napełnienia Duchem - Ana Mendez Ferrell

Duch Święty jest duchem proroctwa, a duch proroctwa jest świadectwem Jezusa (Obj 19:10) Duchu proroczy, proszę, przebij się do tego miejsca, aby Twoi synowie i córki mogli prorokować. Aby starsi mogli śnić sny, młodzieńcy mogli mieć wizje, a słudzy mogli prorokować. Czekajcie na Ducha! Oczekujcie Go! (…) Bóg chce dziś na tym miejscu zrobić coś, co będzie potężne, ale najpierw chce nam dać pewne wskazówki. Fala samozadowolenia i akceptacji grzechuOd wielu lat słyszymy o chrzcie w Duchu Świętym. Ponad 100 lat temu (jeden z bardziej znanych) miał miejsce na Azusa Street i ważne rzeczy zaczęły się dziać na całym świecie. Sto…
poniedziałek, 26 sierpnia 2013 18:46

Ponadnaturalne życie, a strach - Emerson Ferrell

To, co Pan do Ciebie mówi, bez względu na to, gdzie się teraz znajdujesz to: „Nie bój się! Nie lękaj się!” Biblia mówi ponad 300 razy, w zależności od tłumaczenia: „Nie bój się!”Dziś jest takie jedno wspólne przesłanie, którym jesteśmy bombardowani przez media i różne przemówienia, a jest nim promocja strachu.Nie możemy włączyć odbiornika TV, żeby nie usłyszeć jakiejś informacji o kataklizmach, zniszczeniach, lub też huraganach, albo o jakimś dziwnym wirusie, itd. Strach wyswobadzany jest wszędzie. A ja chcę ci dzisiaj powiedzieć, że ty, jako wierzący w Chrystusa, masz zdolność żyć w sposób ponadnaturalny. Wszystko w życiu chrześcijanina jest ponadnaturalne.…
sobota, 15 czerwca 2013 14:01

Nasza broń i zbroja

  Bóg przygotował nam całe odzienie ze swej zbroi pełnej chwały, która jest niczym innym jak Jego własną zbroją: „W końcu bądźcie mocni w Panu i w jego potężnej mocy. Załóżcie całą zbroję Boga, abyście się mogli ostać planom diabła” (Ef 6:10-11). Broń może być podzielona na dwie kategorie: służącą do ataku i do obrony. Kościół tradycyjnie utrzymywał wobec diabła stabilną pozycję w defensywie. Jestem przekonana jednak, że nadszedł czas, kiedy Bóg chce, byśmy zrozumieli, że nie ma lepszej obrony niż atak! Bóg obnaża fundamenty struktur światowych, aby Kościół mógł zaatakować bramy piekła w bezpośredniej ofensywie przeciwko rządowi szatańskiemu. Kiedy…
niedziela, 07 kwietnia 2013 21:23

Duch Cyrusa p.2

Głoszenie Any z sesji 1 konferencji Duch Cyrusa; Warszawa 2011
poniedziałek, 28 stycznia 2013 16:59

Duch Cyrusa p.1

Głoszenie Any z Konferencji Duch Cyrusa; Warszawa 2011
czwartek, 24 stycznia 2013 18:36

Łączenie Nieba z Ziemią

  Jak widzimy w liście do Efezjan, rozdziale 1, w wersecie 9: „oznajmiwszy nam według upodobania Swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli Swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim” (Ef 1:9-10). To jest wola Boga dla pełni czasów, w której żyjemy [a która zaczęła się w momencie zmartwychwstania Jezusa]. To jest ta tajemnica, na którą czekaliśmy – żeby wszystko stało się jednym w Jezusie Chrystusie, to, co jest w niebie i to, co jest na ziemi.…
sobota, 22 grudnia 2012 19:55

Motywacje w dawaniu, a Duch Mamony – Ana Mendez Ferrell

  Jedną z rzeczy, która zostanie radykalnie przemieniona w Kościele XXI wieku, to sposób pojmowania ofiary.Różne przekręty, które miały miejsce w odniesieniu do dawania ofiar [pieniężnych], stały się prawdziwą obrzydliwością w ciągu ostatnich dekad. Jedną skrajnością jest smutna sytuacja, gdy ludzie myślą, że mogą zbliżać się do Boga bez poświęconego życia, dając Mu resztki, które spadną z ich stołu… A drugą skrajnością jest ruch prosperity, w którym niektórzy głoszący całkowicie mijają się z celem, nadając błędne znaczenie istocie dawania ofiar.Zasady są dobre: dawajcie, a będzie wam dane (Łk 6:38). Tak samo: Bóg pomnaża dar ochotnego dawcy (II Kor 9:6-9) oraz…
środa, 28 listopada 2012 20:37

Duchy Wodne

  Mówiliśmy o przynoszeniu Bożego Królestwa na Ziemię i o Bogu, który chce ustanawiać swoich królów na Ziemi. Wczoraj przerwaliśmy w Izajasza 44.„Który potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców, który mówię o Jeruzalemie: Będziesz zamieszkane, a o namiotach judzkich: Będziecie odbudowane: Dźwignę je z gruzów.  Który mówię do toni: Wyschnij, Ja wysuszę twoje strumienie. Który mówię o Cyrusie: On moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę, i który mówię o Jeruzalemie: Będziesz odbudowane - a o świątyni: Będziesz na nowo założona.” (w. 26-28)Widzimy tu Boga objawiającego się jako panujący król, który przychodzi, aby podnieść, odnowić miejsca spustoszone, podnieść…
czwartek, 01 listopada 2012 15:28

Twój odpoczynek jest w "Teraz"

Głoszenie Emersona z 2009 r.
sobota, 20 października 2012 09:43

Poleganie na Królu (po polsku i angielsku)

Głoszenie Any z 2009, krótki wstęp Emersona
sobota, 20 października 2012 09:35
Strona 2 z 3

Podążaj za nami na Facebook'u