en

Materiały

Usunięcie mocy nieprawości cz.3: Jak twoje wnętrze przyciąga duchowe moce - Ana Mendez Ferrell

Aby chwała zaczęła wyswobadzać moc przyciągania wszystkich błogosławieństw oraz cech charakterystycznych dla Królestwa Bożego, konieczne jest wpierw, byśmy pozwolili Bożej sprawiedliwości usunąć nieprawość z naszej osoby. Chwała Boża zanurza nas we wszystkim, kim jest Bóg. To nie jest tylko jakiś piękny rozbłysk, który sprawia, że się dobrze czujemy. Inaczej niż w przypadku namaszczenia, które jest Bożą zdolnością wypełniania nas Jego radością i miłością – chwała jest pożerającym ogniem Pana. Chwała pali i niszczy wszystko, co nas oddziela od Boga.
czwartek, 27 października 2016 08:53

Usunięcie mocy nieprawości cz.2: usprawiedliwienie przez wiarę zaczyna się od skruchy w sercu - Ana Mendez Ferrell

„A przecież trwa mocny fundament Boży taką oto mając pieczęć: Poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.” (2 Tm 2:19, BT)  
czwartek, 27 października 2016 08:47

Moc nieprawości i jak sobie z nią radzić? cz.1 - Ana Mendez Ferrell

Dzieło Jezusa jest całkowite i skończone po to, byśmy żyli pełnią życia w Nim. Jednakże, nigdy nie zobaczymy Jego całkowitego triumfu w naszym życiu, jeśli nie zbadamy przyczyny, dla której pogodziliśmy się z czymś mniejszym niż Boża pełnia dla naszego ducha, duszy i ciała oraz jeśli nie zrozumiemy sposobu, w jaki zwycięstwo krzyża wpływa na każdą tę sferę.
niedziela, 09 października 2016 09:37

Być światłem znaczy chodzić w szczerości i prawdzie - Ana Mendez Ferrell

W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. (Jana 1:4-5) Życie, które było w Jezusie jest tym, co stwarza światło. Ale trzeba było, by to życie zostało wylane jako żywa ofiara, żeby wytworzyło ten efekt Światła. Jezus nie pokonał diabła namaszczeniem, które na Nim było, ani cudami, ani świętym życiem. To na krzyżu Golgoty pokonał moce zła. To tam każde zwycięstwo zostało osiągnięte. To także właśnie tam ciemność nie może przemóc światłości. Krzyż, jeden z najrzadziej głoszonych tematów w dniu dzisiejszym, jest miejscem nagrody, manifestacji i pełni. Rozumienie krzyża…
poniedziałek, 07 marca 2016 08:58

Boże światło objawiane w nas - Ana Mendez Ferrell

By osiągnąć głębokie zrozumienie, które przyniesie nam zwycięstwo nad systemem rządów zła, musimy wpierw pojąć jak działa świat duchowy i jakimi prawami się rządzi, a także zrozumieć jak stać się osobą, która naprawdę ma wpływ na świat niewidzialny. Istotą konfliktu duchowego jest konfrontacja światła i ciemności. Jak mówi Apostoł Jan: „W nim [Jezusie] było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.” (Jana 1:4-5) Jedna z zasad duchowego życia brzmi: ciemność traci formę w obecności światła. Nie muszę krzyczeć na ciemność przez 3 godziny, za każdym razem gdy zapalam światło w moim…
wtorek, 15 grudnia 2015 20:25

Co nam daje krew Jezusa? - Ana Mendez Ferrell

Krew Jezusa niszczy wszystko, co przeciwstawia się Bożej woli. Kiedy Jezus oddał Swego Ducha i włócznia przebiła Jego serce, z Jego boku popłynęły krew i woda. Wtedy, w świecie duchowym, niezwykle silny promień zaświecił z rozdartej zasłony w Świątyni. Zamknięta ścieżka pomiędzy Bogiem a człowiekiem została w końcu otwarta!  Krew Jezusa ma moc otwierania, jest jak klucz mistrza, który otwiera tajemnice Boga. …aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni (przez Jego krew, która objawia Jego miłość) ku osiągnięciu całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga - to jest Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i…
niedziela, 09 listopada 2014 11:47

Poznawanie nieba cz.2 - Ana Mendez Ferrell & Victor Lorenzo

Prawda jest nie do zagłuszenia. A prawda jest taka, że Jezus połączył wszystko w jedno. Wszystko, co jest w niebie i wszystko, co jest na ziemi - w jedno w Nim: (Efezjan 1:9-11): „oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką..." To jest coś, co podoba się Bogu, w czym Bóg "ma upodobanie", żeby w pełni…
sobota, 12 kwietnia 2014 14:53
Strona 1 z 3

Podążaj za nami na Facebook'u